METODY

  • Naše metody jsou jednoduché a jejich výsledky prokazatelné.
  • Soustředíme se na praktický jazyk, vždy přiměřeně věku studenta.
  • Zakládáme si na častém opakování naučeného a na spirallingu - slova a pojmy po prvním představení nabízíme znovu a znovu v mnoha nových souvislostech.
  • Tato metoda se užívá společně s koncepcí "total immersion" (úplné ponoření), kdy je při výuce používán pouze cizí jazyk, případně s koncepcí "natural immersion" (přirozené ponoření), kdy je student obklopen nejen sluchovými a vizuálními podněty, ale využívá doslova všechny smysly, ze kterých se dají vyvozovat jazykové souvislosti a dávat věci do kontextu.
  • Takto modelovaná výuka spolehlivě navozuje způsob, jakým se učíme mateřskému jazyku, jeho přijetí je tedy pro studenta naprosto přirozené.
  • Využíváme hudbu, pohyb a tanec, výtvarnou činnost, hrajeme hry - jednoduše využíváme všech cest, jak podpořit zvědavost a nadšení studenta. Jazyk se tak "vstřebává" v podstatě jako vedlejší účinek zajímavé činnosti.
  • Každá hodina je základem pro hodinu další a porozumění novému jazyku roste krok za krokem.
  • Samozřejmostí je stálé mluvení. Od počátku je student stále motivován k opakování slov a prvních jednoduchých vět; pokročilý student je zase nabádán k co nejpřesnějšímu popisu událostí, svých pocitů a myšlenek. Studenti se učí spontánně reagovat v cizím jazyce s nonšalancí rodilého mluvčího.
  • Od sedmi let věku můžeme využívat běžné výukové učebnice. Děti si často nosí knížku ze školy pro lepší pochopení a procvičení školní látky. Někteří však volí lekce plně konverzační. Volba obsahu hodin záleží na individuální domluvě.
  • Nabízíme také přípravu k jazykovým a školním zkouškám.