CHELSEA STEEB

Narozena v USA, Ohio V roce 2015 obdržela bakaláře na Danison Universitě v Granville, Ohio - umění, kino a politologie Univerzita Karlova v Praze - Středoevropská studia - 2014 Filmová a televizní fakulta - AMU - 2013 Pracuje pro Easyspeak druhým rokem jako lektorka angličtiny. Má zkušenosti s dětmi různých věkových skupin. Jako táborová vedoucí působila na letním pobytovém i příměstském táboře s Easyspeak. Dětmi velmi oblíbená a přátelská.