Jazyková škola Easyspeak je členem Asociace jazykových škol

O NÁS

Naše motto:

Proč se učit slovíčka? Učme se rovnou celé věty!

Právě nyní je pro Vaše dítě přirozené začít mluvit cizím jazykem. Tato vrozená schopnost se využívá už jen pouhým vystavením dítěte novému jazyku.

Specializujeme se na výuku angličtiny dětí.

Metody

  • Naše metody jsou jednoduché a jejich výsledky prokazatelné.
  • Soustředíme se na praktický jazyk, vždy přiměřeně věku studenta
  • Zakládáme si na častém opakování naučeného a na spirallingu - slova a pojmy po prvním představení nabízíme znovu a znovu v mnoha nových souvislostech.
  • Tato metoda se užívá společně s koncepcí "total immersion" (úplné ponoření), kdy je při výuce používán pouze cizí jazyk, případně s koncepcí "natural immersion" (přirozené ponoření), kdy je student obklopen nejen sluchovými a vizuálními podněty, ale využívá doslova všechny smysly, ze kterých se dají vyvozovat jazykové souvislosti a dávat věci do kontextu.
  • Takto modelovaná výuka spolehlivě navozuje způsob, jakým se učíme mateřskému jazyku, jeho přijetí je tedy pro studenta naprosto přirozené.
  • Využíváme hudbu, pohyb a tanec, výtvarnou činnost, hrajeme hry - jednoduše využíváme všech cest, jak podpořit zvědavost a nadšení studenta. Jazyk se tak "vstřebává" v podstatě jako vedlejší účinek zajímavé činnosti.
  • Každá hodina je základem pro hodinu další a porozumění novému jazyku roste krok za krokem.
  • Samozřejmostí je stálé mluvení. Od počátku je student stále motivován k opakování slov a prvních jednoduchých vět; pokročilý student je zase nabádán k co nejpřesnějšímu popisu událostí, svých pocitů a myšlenek. Studenti se učí spontánně reagovat v cizím jazyce s nonšalancí rodilého mluvčího.
  • Od sedmi let věku můžeme využívat běžné výukové učebnice. Děti si často nosí knížku ze školy pro lepší pochopení a procvičení školní látky. Někteří však volí lekce plně konverzační. Volba obsahu hodin záleží na individuální domluvě.
  • Nabízíme také přípravu k jazykovým a školním zkouškám.