JANA PATTERSON

Narozena v Kanadě.

Torontskou univerzitu ukončila v roce 2019 bakalářem z psychologie a lingvistiky.

Pracovala jako umělecký instruktor a obchodní zástupce.

Mluví plynně anglicky a francouzsky.